Skip to content

Fàilte gu ’Smathsin, an aon chomaig Gàidhlig air-loidhne air an t-saoghal.

Welcome to ‘Smathsin, the world’s only Gaelic online comic.

'Smathsin Gaelic Comic - Octopus character
'Smathsin Gaelic Comic Sample

Suas dha na speuran no sìos fon mhuir – theirig ann le Smathsin!
Up into space or down under the sea – get there with Smathsin!

Siuthad! Cliog air a’ chomaigean gu h-ìosal agus leugh e air-loidhne!
So get started and click on the comics below to read it online!

'Smathsin - comic characters