Fàilte

Fàilte gu ’Smathsin, an aon chomaig Gàidhlig air-loidhne air an t-saoghal.

Welcome to ‘Smathsin, the world’s only Gaelic online comic.

Suas dha na speuran no sìos fon mhuir – theirig ann le Smathsin!

Up into space or down under the sea – get there with Smathsin!

Siuthad! Cliog air a’ chomaigean gu h-ìosal agus leugh e air-loidhne!

So get started and click on the comics below to read it online!

'Smathsin! Gàidhlig le brag! An exciting new Gaelic comicGraphic: 'Smathsin Issue 2 - Gaelic Comic for GME

'Smathsin 3 - Learn Gaelic the fun way!'Smathsin 4 - Comàig Gàidhlig

'Smathsin 5 - Gaelic Medium Education Resource

 

Ma tha thu airson cluinntinn dè tha na caractaran ag ràdh, cliog air an dealbhaig fuaim agus sònraichidh seo na builgeanan còmhraidh. Ma shuathas tu air builgean, cluinnidh tu dè tha ga ràdh.

If you wish to hear what the characters are saying, please click on the audio icon which will then highlight the speech bubbles. If you hover over a speech bubble, you will hear what is being said.

 

Audio Icon

 


‘Smathsin! is brought to you by Stòrlann and Right Lines Productions. It is intended for children in Gaelic Medium Education and those who want to learn Gaelic.